Diëtistenpraktijk Santé

De kosten van dieetadvisering

Vergoeding & Tarieven

Vergoeding dieetadvisering

Dieetadvisering is in 2023 voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Voor gecontracteerde zorg (dus binnen die 3 uur en evt. uren uit de aanvullende verzekering of als uw eigen risico nog niet op is) gelden tarieven zoals afgesproken met/ aangeboden door de zorgverzekeraars. Raadpleeg voor deze tarieven uw eigen verzekeraar.

Wij declareren rechtstreeks aan uw verzekeraar en ronden af naar hele kwartieren. In de praktijk komt dit meestal neer op 4-6 consulten. Afhankelijk van een aanvullende polis wordt meer dieetzorg vergoed. Lees uw polis vooraf goed door voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Heeft u diabetes, COPD, hoge bloeddruk of verhoogd cholesterolgehalte?

Dan komt u mogelijk in aanmerking komen voor extra vergoeding, welke buiten het eigen risico valt. Informeer bij uw huisarts of hij/zij is aangesloten bij een zorggroep én of u binnen de ketenzorg valt.

Verwijsbrief

Wij werken bij voorkeur op verwijzing van een (huis)arts of specialist. Op de schriftelijke verwijzing van uw (huis)arts moet duidelijk de diagnose en datum vermeld staan. De verwijsbrief dient u bij aanvang van het 1e consult mee te nemen. Als wij een zorgovereenkomst hebben met uw zorgverzekeraar worden de kosten rechtstreeks bij uw verzekering gedeclareerd.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijsbrief een afspraak bij ons kunt maken. Bij voorkeur werken wij echter wel op verwijzing van een arts. Het kan dus zijn dat wij u toch vragen om een verwijzing aan te vragen bij uw (huis)arts.

Er volgt dan een screening, een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtiste aan het juiste adres bent. Afhankelijk van de uitkomst zal er wel/niet een behandeling worden gestart. Voor de screening rekenen wij 15 minuten behandeltijd.

Cliënten die verzekerd zijn bij CZ, OHRA, Delta Lloyd en De Friesland hebben altijd (bij iedere diëtistenpraktijk) een verwijsbrief nodig.

Verplicht eigen risico

Vanaf 1 januari 2008 bestaat er een wettelijk verplicht eigen risico per jaar voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2023 bedraagt het eigen risico € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen.

In onderstaand overzicht ziet u de kosten per (soort ) consult afgerond in kwartieren. Deze tarieven gelden uitsluitend wanneer er geen aanspraak (meer) gemaakt kan worden op de vergoeding vanuit de basis of aanvullende verzekering.

De eerstgenoemde tijd is de face-to-face tijd: dat is de tijd die u bij de diëtist bent en ingepland staat in de agenda en een gesprek voert. Daarnaast vinden er nog werkzaamheden plaats waar u niet bij aanwezig bent maar wel onderdeel uitmaakt van uw behandeling en dus ook in tijd zullen worden doorberekend (o.a. opstellen individueel /op maat dieetvoorschrift/adviezen zoals een dagmenu, berekening van de voeding, op/nasturen van recepten, en aanvullende tips, aanvragen machtiging medische voeding, iets na/uitzoeken o.i.d.).

Onze tarieven

Hieronder vindt u de tarieven die wij hanteren, indien uw ziektekostenverzekeraar niet vergoedt en wij de kosten direct aan u zullen factureren.

Consultsoort

Tarief

Intakeconsult standaard (45 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (30 min) € 95,00
Intakeconsult lang (60 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (30 min) € 114,00
Opstellen individueel dieetvoorschrift € 19,00 per kwartier
Vervolgconsult regulier (30 min) € 38,00
Vervolgconsult regulier (15 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min) € 38,00
Vervolgconsult lang (30 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min) € 57,00
Intake Huisbezoek* (45 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (30 min) € 123,00
Vervolg Huisbezoek* (30 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min) € 85,00
Telefonisch of digitaal consult € 19,00 per kwartier
Screening directe toegang (zonder verwijsbrief) € 19,00
*Toeslag bezoek aan huis € 28,00
No Showtarief 85% van € 19,00 per kwartier ingeplande tijd

Consultsoort


Tarief

Intakeconsult standaard (45 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (30 min) € 95,00
Intakeconsult lang (60 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (30 min) € 114,00
Opstellen individueel dieetvoorschrift € 19,00 per kwartier
Vervolgconsult regulier (30 min) € 38,00
Vervolgconsult regulier (15 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min) € 38,00
Vervolgconsult lang (30 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min) € 57,00
Intake Huisbezoek* (45 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (30 min) € 123,00
Vervolg Huisbezoek* (30 min) + opstellen individueel dieetvoorschrift (15 min) € 85,00
Telefonisch of digitaal consult € 19,00 per kwartier
Screening directe toegang (zonder verwijsbrief) € 19,00
*Toeslag bezoek aan huis € 28,00
No Showtarief 85% van € 19,00 per kwartier ingeplande tijd