Diëtistenpraktijk Santé

U heeft een klacht, en nu?

Klachtenregeling

Klachtenregeling Paramedici

Stichting Kwaliteitsregister Paramedici neemt de uitvoering van de Klachtenregeling Paramedici als dienstverlening voor haar rekening. Zij leveren ondersteuning voor de klachtencommissie, en leveren een klachtenfunctionaris en secretariële ondersteuning.

De NVD heeft zich aangesloten bij de Klachtenregeling Paramedici. Dit is een regeling voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerste lijn, die niet onder een andere klachtenregeling vallen, en de volgende doelstellingen heeft:

  • Het bereiken van een bevredigende oplossing voor klager en zorgaanbieder.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door paramedische beroepsbeoefenaren.

Heeft u als patiënt/cliënt een klacht over uw diëtist? Ga dan eerst samen in gesprek. Komen we er niet uit dan kunt u een klacht indienen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.

Meer informatie over de wijze waarop de Klachtenregeling Paramedici is ingericht.

Daarnaast is op 1 januari 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorg ingegaan.